Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og stille krav til anstendige arbeidsforhold, samt gi allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger oss som virksomhet en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjøre aktsomhetsvurderinger. Borg ComIT AS er omfattet av loven.

Borg ComIT AS er medlem av Mobit kjeden, og de har ansvaret for at våre leverandører og partnere etterlever menneskerettigheter, arbeide for ett mer miljøvennlig fotavtrykk og sikre at alle ansatte i egen eller underleverandørers virksomheter har anstendige arbeidsforhold.

Du kan lese mer om dette arbeidet på denne lenken: Åpenhetsloven