IT-support 


Kontakt IT support på tlf: 69 12 77 77, innvalg 3 eller via e-mail: support@borgcomit.no

Dersom vi opplyser deg om at vi har behov for å fjernstyre din maskin.

Vennligst klikk på linken under, og les opp tall-kombinasjonen.

Veiledninger

Som autorisert partner kan vi tilby

Datarekonstruksjon


Hjelp dere hvis dere opplever datatap. Uavhengig av enheter, uavhengig av tid. Vi kan tilby gratis vurdering og få full oversikt over kostnadsbildet før dere bestemmer dere for å kjøpe tjenesten.


Migrering av data


Vi kan tilby løsninger som søker/gjenoppretter data fra Microsoft® Office 365, Exchange, SharePoint og SQL Server.

Tape administrasjon


Vi kan bistå med utfordringer mange bedrifter har når de skal håndter gamle data lagret på historiske tapeløsninger som kanskje ikke bedriften har utstyr til å lese av. Samme problematikk har man hvis tapene, av en eller anen grunn, har blitt defekte.

Datasletting


Sletteløsninger for både defekte og fungerende medier. Etter innføring av EU’s nye GDPR personvernregulering merker vi at stadig flere bedrifter skal sikre seg at persondata slettes på en forskriftsmessig metode som sikrer riktig dokumentasjon for avhending.