MiljøBorg ComIT AS skal kunne levere IKT produkter og tjenester med høy kvalitet i alle ledd slik at reklamasjonsgraden er lav og kundetilfredsheten er høy. Borg ComIT AS virksomhet skal utøves i henhold til de gjeldende myndighetskrav og med minst mulig ressursforbruk og belastning på det ytre miljø. Vi skal oppnå vår målsetning med følgende punkter:

 

  • Etablerer og vedlikeholde ett styringssystem for kvalitet og miljø som er under sertifisering i henhold til Miljøfyrtårn.

  • Etterleve myndighetenes krav for virksomheten.

  • Etablere og vedlikeholde en kultur som sikrer at Borg ComIT AS sin mål om kvalitet og miljøkrav etterleves både internt i organisasjonen og av våre samarbeidspartnere.

  • Borg ComIT AS skal fremstå som en kvalifisert partner i vårt virkeområde. Dette skal vi oppnå ved å til enhver tid ha tett samarbeid med leverandører som fokuserer på og operer i henhold til kvalitetskrav, samt. medarbeidere med høy kompetanse.

På lenken kan dere lese siste innlevert klima og miljørapport for Borg ComIT AS: Klima og Miljørapport 2023Hvis dere har innspill på hvordan vi kan forbedre oss, så ønsker vi gjerne å få vite om de.
Trykk her for å komme med innspill på vårt klima og miljø arbeid.

Til Borg ComIT AS


Gratulerer med resertifisering som Miljøfyrtårn!

Takk for innsatsen dere har lagt ned i arbeidet med resertifiseringen. Som Miljøfyrtårn tar dere aktivt miljøansvar og bidrar til grønn omstilling.

Deres Miljøfyrtårn-sertifikat er nå godkjent og gyldig i tre år til.

Resertifisering er viktig for å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring. Lykke til med det daglige miljøarbeidet videre frem mot neste resertifisering!

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Miljøfyrtårn

Sarpsborg, 30. oktober 2023

unsplash