“Skaff deg det utstyret du faktisk trenger.”

 Kjøp det som stiger i verdi – lei det som faller i verdi!

Fordeler med leie:

  • Enkelt og forutsigbart med månedsbeløp
  • Mulighet til å fortløpende hente ut mer utstyr ved behov mot små justeringer i leieprisen
  • Anskaffe det utstyret som er nødvendig i virksomhetens daglige drift og som er med på å skape merverdi
  • Spre kostnader utover bruksperioden og oppretthold likviditeten
  • Anskaffelsen belaster ikke investeringsbudsjettet - utgiftsføres i sin helhet i driftsbudsjettet

Ta kontakt med oss, så finner vi den beste løsningen for dere!