Februar 2022

Behov for en opprydding i dataskapet? 

Er det likhetstrekk mellom dette bilde og deres dataskap?

Er det “kaos” i dataskapet? 


Ved å ha et ryddig dataskap øker man driftssikkerheten og redusere risikoen for å patche feil eller fjerne feil kabel.


Skal man gjøre endringer i et ryddig dataskap vil nedetiden bli betydelig kortere. 


Det blir raskere å feil søke hvis det er noe feil 


Våre konsulenter tar gjerne på seg oppdraget med å rydde i

deres dataskap eller teknisk rom.